Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya“Radiatsion diagnostikaning dolzarb muammolari – murakkab masalalarning oddiy yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya.

Hamdo'stlikning 1-radiologik sammiti: <Sharq durdonasi>

2023 yil 4-6 may Toshkent, Oʻzbekiston